30 Αυγ 2009

Ωριμότητα

Όσο περνούν τα χρόνια,
εκτιμώ περισσότερο
όσους μιλούν λιγότερο.

Και ακόμα περισσότερο όσους
δεν μιλούν για τα χρόνια που πέρασαν.