28 Μαΐ 2010

Άκρα.

Παρότι η απουσία Θεού είναι απόλυτη
κάποιοι επιμένουν ότι είναι πανταχού παρών.

Άλλη μια φορά που τα άκρα συναντώνται.